Náš kalendár.

Termíny jednotlivých školení sa môžu meniť podľa počtu účastníkov.
JÚLAUGUSTSEPTEMBEROKTÓBERNOVEMBERDECEMBER
Oboznámenie s pravidlami bezpečnej práce vo výškach (vyhl. 147/2013, §3)
VS 1999
12.7.21.7.16.9.14.10.15.11.
Prístup na lane (horolezecká technika) – kurz
VS 1997
17.-20.9.
Prístup na lane (horolezecká technika) – aktualizácia
VS 1996
18.10.
Praktické používanie prostriedkov ochrany proti pádu
VS 1992
6.9.8.11.
Kurz pre oprávnené osoby (periodické kontroly POZ)
VS 1998
26.-27.9.
VZDELÁVACIE SEMINÁRE

Podujatia pre našich zákazníkov sú pripravované s rešpektom k vedomostiam účastníkov, s chuťou poskytnúť každému návštevníkovi pohostinnosť a hodnotu, ktorú očakáva.

Vyskúšajte niektorý z ponúkaných dátumov vložiť do svojho kalendára. Stačí kliknúť…

Akreditované školenia si vyžadujú splnenie požiadaviek predpisov od účastníkov vzdelávania (zdravotná spôsobilosť, vlastné ochranné prostriedky apod.).

Ostatné ponúkané podujatia sú verejne prístupné bez akýchkoľvek obmedzení. Špeciálne podujatia alebo uzavreté vzdelávacie programy môžete dohodnúť vopred s našim manažérom vzdelávania.

Program školení a kurzov pravidelne dopĺňame a hľadáme zaujímavé témy pre diskusiu. Naše vzdelávanie nie je “čítanie paragrafov”, nepotrebujete silnú kávu proti driemotám, ani nemusíte hľadať zmysel v labirynte viet – pýtame sa, či ste porozumeli, vysvetľujeme pomaly a snažíme sa do bezpečnosti práce prinášať “zdravý rozum”.