Projekty.

Naše projekty zasahujú do všetkých oblastí priemyslu. Prechádzali sme už chemickými prevádzkami, videli sme hutnícke procesy, posudzovali sme strechy, rebríky, lešenia.

Máme skúsenosti, študujeme detaily, snažíme sa ponúkať logické riešenia. Skúste to s otázkami.

Bezpečná práca vo výškach je možná, bezpečný pohyb ľudí na strechách, stožiaroch a konštrukciách nie je utópia.

Naše projekty prispievajú k zlepšovaniu bezpečnosti práce, ale najviac náš teší, že zákazníci zažívajú dobré príbehy s bezpečným koncom.