VZDELÁVANIE BOZP.

AKO SA U NÁS ŠKOLÍ A TRÉNUJE:

Naše školenia sú rozdelené do dvoch skupín, pretože zákonné požiadavky pre poskytovanie vzdelávania vyžadujú akreditáciu.Vlastníme akreditáciu pre dva typy školení:

vstupné a opakované školenia zamestnancov (01) – v tomto školení sa zameriavame na bezpečnú prácu vo výškach a používanie ochranných prostriedkov proti pádu z výšky
prístup na lanách (horolezecká technika – 07) je školenie pre tých, ktorí chcú pracovať zavesení na lanách a potrebujú sa naučiť okrem predpisov aj mnoho praktických zručností.
Druhá skupina obsahuje školenia a tréningy zamerané na potreby zákazníkov, praktické nácviky činností, ovládanie zariadení alebo získanie informácií (záchrana, kontrola prostriedkov osobného zabezpečenia, určovanie kotviacich bodov apod.)

KTO POTREBUJE ŠKOLENIE?:

 • ak idete vykonávať akúkoľvek prácu vo výškach, pravdepodobne musíte získať informácie o bezpečných pracovných postupoch, o používaní ochranných prostriedkov alebo o bezpečnej práci so zariadeniami (v zmysle predpisov – 392/2006, 147/2013 a nasl.).
 • ak idete pracovať na lanách, musíte získať preukaz na výkon činnosti v zmysle ustanovení predpisov (124/2006 a nasl.), čo pre vás znamená absolvovanie školenia v rozsahu 32 hodín a absolvovanie teoretickej a praktickej skúšky.
 • ak cítite, že potrebujete získať informácie, hoci na to nie je žiadna zákonná požiadavka, máte možnosť svoj tréning alebo školenie prispôsobiť na svoje potreby (zameriame sa na vaše podmienky, prípadne celý tréning spravíme vo vašich podmienkach, aby ľudia nemuseli cestovať)
 • ak chcete absolvovať dobrý praktický výcvik v našom tréningovom centre, vymyslíme vhodný spôsob pre dosiahnutie vašich cieľov (nácvik lezenia na stožiare, práca na plošinách, anténach apod.)
 • Zdravotnú spôsobilosť
 • Pracovný odev
 • Osobné vybavenie
 • Chuť učiť sa
45 min.

Vyučovacia hodina

 • Akreditované školenia
 • Práca vo výškach
 • Prístup na lanách (horolezecká technika)
 • Špeciálne tréningy
 • Určovanie kotviacich bodov
 • Príprava technologických postupov
 • Vedenie pracovnej skupiny
 • Záchrana vo výškach
 • Semináre
 • Zmeny predpisov a nové trendy
 • Zaujímavé témy