NÁVRH PRACOVNÝCH POSTUPOV.

BEZPEČNÝ PRACOVNÝ POSTUP:

Každý zamestnávateľ musí pre vykonávanie prác s osobitným nebezpečenstvom pripraviť technologický (bezpečný pracovný) postup na uvažované činnosti. V niektorých spoločnostiach je to kópia predpisov, inde zoznam všeobecných pokynov a v mnohých prípadoch neexistuje vôbec.

Najlepšou cestou je pravdivé zamyslenie nad situáciou a postupné vytváranie zmyslupkného a zrozumiteľného pokynu pre pracovníkov. Tí majú veľmi málo času a nízku motiváciu “prehrýzť” všeobecné formulácie, preto dobrý a bezpečný pracovný postup má naozaj cenu “života”.

Ak sa pracovníci dozvedia rozumné dôvody a pochopia aj spôsob ich realizácie, môže im to zachrániť život vo chvíli nebezpečenstva.

ČO MAJÚ POSTUPY OBSAHOVAŤ?

Ak vykonávate prácu vo výškach, musíte vytvoriť bezpečné pracovné postupy, pravidlá pre používanie ochranných prostriedkov a bezpečnú prácu so zariadeniami (v zmysle predpisov – 392/2006, 147/2013 a nasl.). Bezpečný pracovný postup má obsahovať:

 • technologický postup prác
 • použitie strojov a zariadení
 • zoznam vhodných ochranných prostriedkov
 • pracovné úkony a ich bezpečné vykonávanie
 • evakuačný plán
 • ďalšie podrobnosti z pracoviska…
 • Záznam situácie
 • Audit dokumentácie
 • Návrh postupov
 • Konzultácie
 • Schválenie a implementácia
14 dní

Dodanie služby

 • Bezpečné pracovné postupy
  • Práca vo výškach
  • Prístup na lanách (horolezecká technika)

   

 • Evakuačné postupy
  • Určovanie kotviacich bodov
  • Príprava technologických postupov
  • Vedenie pracovnej skupiny
  • Záchrana vo výškach

   

 • Zaškolenie užívateľov
  • Zmeny predpisov a nové trendy
  • Zaujímavé témy