AUDITY A OBHLIADKY.

ČO JE VLASTNE AUDIT?

Na wikipédii môžete nájsť tento popis:

Audit je kritické skúmanie operácie, konkrétnej činnosti alebo všeobecnej situácie subjektu, ktoré sa spravidla opiera o stanovené a odporúčané normy a techniky príslušnej profesnej organizácie, je uskutočňované prostredníctvom preštudovania, kontrol alebo overovaní rozhodnutí a dokumentov …

My to robíme podobne, len sa oveľa viac zameriavame na prax a rozhovory s ľuďmi v prevádzkach!

ČO K TOMU POTREBUJETE?:

Pre efektívny priebeh zisťovania stavu na pracoviskách si pripravte dokumenty o pracovných postupoch, výsledky analýzy rizík a prípadne zoznam pridelených ochranných prostriedkov. Ak vám ktorýkoľvek dokument chýba, nie je to problém, len mierne zdržanie…

1

Pracovný deň

  • Zamyslite sa
  • Napíšte nám
  • Diskutujte
  • Rozhodnite
  • Realizujte opatrenia