KONTROLY OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV.

KONTROLY PREUKAZUJÚ BEZPEČNOSŤ

Ochranné prostriedky proti pádu z výšky sú zaradené do skupiny III. v zmysle požiadaviek predpisov BOZP, čo si vyžaduje ich evidenciu a periodické kontroly (podobne ako STK pre vozidlá). Tieto kontroly preukazujú starostlivosť zamestnávateľa o ochranné prostriedky a zaisťujú bezpečnosť pri možnom zachytení pádu osoby.

Užívateľ nie je schopný úplne odborne posúdiť stav každého prvky systému ochrany prtoi pádu, preto sa kontroly delia na dve skupiny:

  • užívateľská kontrola pred a po používaní ochranného prostriedku
  • periodická kontrola vykonaná oprávnenou osobou (COMPETENT PERSON) v zmysle požiadaviek predpisov

Periodická kontrola musí preukázať bezchybnosť a funkčnosť každého prvku ochranného systému (kontrolujú sa bezpečnostné postroje, laná, tlmiče, karabíny atď.), čo je zaznamenané do evidenčnej karty ochranného prostriedku. V prípade akejkoľvek poruhy, či poškodenia dáva oprávnená osoba návrh na vyradenie (prípadne aj likvidáciu) prostriedku osobného zabezpečenia proti pádu z výšky.

NAJVÁŽNEJŠIE CHYBY:

 • mechanické poškodenie (obrusovanie, vrypy, porezanie…)
 • tepelné poškodenie u textilných a plastových častí (zmeny na povrchu, “sklovitosť”…)
 • chemické poškodenie (poleptanie, zmeny farby povrchu, korózia…)
 • strata funkcie (únava materiálu, prekročenie doby životnosti…)
 • chýbajúci alebo poškodený identifikačný štítok (nie je možná identifikácia…)
100 cm12

Mesiacov

 • Napíšte nám
 • Náš technik zavolá
 • Dohoda o termíne
 • Vykonanie kontroly
 • Odovzdanie dokumentácie