KOTVIACE BODY A ISTIACE SYSTÉMY.

PREČO ISTIACE SYSTÉMY?

Zvýšené pracoviská, strechy alebo časti budov, ktoré si vyžadujú údržbu sú miesta, kam vystupujú pracovníci vykonať svoju činnosť. Mnohokrát nie je prístup ľahký a pohyb na takom mieste je životu nebezpečný. Vtedy je nevyhnutné navrhnúť primerané ochranné opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť všetkých, ktorí musia na tieto miesta prichádzať.

V niektorých prípadoch stačí vytvoriť dočasný kotviaci bod (alebo systém) na čas vykonávania prác, inokedy je rozumné vytvoriť trvalé riešenie pre pripojenie ochranných prostriedkov (lán a iných spojovacích prvkov). Voľba vhodného kotviaceho systému nie je jednoduchá a vyžaduje si znalosť ochranných opatrení. Pri návrhu sa musia vziať do úvahy aj vlastnosti podkladových materiálov, či predpokladaný pohyb osôb, obmedzenia pre dĺžku prípadného pádu a iné faktory.

Výber vhodného opatrenia má byť výsledkom kvalifikovaného návrhu a vyžaduje si odbornú montáž.

NIEKTORÉ RIEŠENIA:

 • permanentné kotviace body (do betónových alebo oceľových nosníkov apod.)
 • dočasné kotviace body
 • permanentné istiace systémy (priebežné alebo sekciové)
 • dočasné isitiace systémy
 • systémy pre bočný vstup
 • dočasné systémy pre evakuáciu (trojnožky)
1,5

Metra

 • Obhliadka
 • Záznam situácie
 • Návrh systému
 • Inštalácia a skúšanie
 • Dokumentácia a evidencia