Osobné ochranné prostriedky.

  • Vhodné miesta
  • 1 - 4 užívatelia
  • Vhodný výcvik
150

cm max.