Návrh pracovných postupov.

 • Bezpečné pracovné postupy
  • Práca vo výškach
  • Prístup na lanách (horolezecká technika)
 • Evakuačné postupy
  • Určovanie kotviacich bodov
  • Príprava technologických postupov
  • Vedenie pracovnej skupiny
  • Záchrana vo výškach
 • Zaškolenie užívateľov
  • Zmeny predpisov a nové trendy
  • Zaujímavé témy
14

dní
na dodanie služby