Audity a obhliadky

  • Technické parametre pracoviska
  • Rozhovory s pracovníkmi
  • Návrhy riešení
  • Diskusia a schválenie výsledkov
1

Pracovný deň