Galéria.

Vďaka príležitostiam, ktoré sme dostali od našich partnerov, sme sa mohli venovať veľmi zaujímavým aktovitám. Môžeme sa s potešením rozdeliť o skúsenosti a získané vedomosti.

Mali sme možnosť vidieť mnoho odlišných pracovných prostredí, kde sme riešili problémy s ochranou proti pádu, už veľaktár sme pripravovali ukážky pre účastníkov konferencií a seminárov na Slovensku aj v zahraničí.

Vyškolili sme tisíce pracovníkov a ich vedúcich, pracovali sme na zaujímavých projektoch. Vyrábame ochranné prostriedky, navrhujeme istiace systémy, snažíme sa meniť kultúru bezpečnosti práce u našich zákazníkov.

Vďaka týmto príležitostiam rastieme odborne a veríme, že aj ľudsky. Myslíme si, že bezpečnosť práce potrebuje práve ľudskosť. A zdravý rozum.