Práca vo výškach je súčasťou pracovných úloh mnohých profesií, vyžaduje si však zručnosti a istotu pri pohybe. Na túto dôležitú časť pracovných návykov sa v organizáciách často nemyslí, akoby manažéri očakávali prirodzenú znalosť u svojich podriadených.

Čítaj viac

Trénujeme, aby sme poznali zásady bezpečnej práce, stretávame sa s ľuďmi na školeniach a tréningov pre prácu vo výškach, nacvičujeme záchranu v rôznych podmienkach. Pokiaľ máte chuť vyriešiť úlohy:

  • v arboristike
  • v práci na stožiaroch
  • pri údržbe v priemysle
  • v stavebníctve
  • v doprave
  • alebo kdekoľvek pri plnení vašich úloh vo výškach

Napíšte alebo volajte. Najradšej budeme, ak rovno rpídete a poviete čo potrebujete. Učíme sa už dlhé roky a stále nás život prekvapuje škálou problémov, množstvom nápadov, šírkou príležitostí…

Čítaj viac