Entries by dano

,

Kotviace body na strechy

Pozrite si strechy budov okolo seba a možno vás prekvapí ich nedostupnosť v prípade potreby. Naozaj je to tak – klampiari, pokrývači, revízni technici bleskozvodov, či kominári sa mnohokrát musia pohybovať na hrane… Pritom bezpečnosť na strechách nemusí byť neriešiteľným orieškom. Najlepšia cesta je cez projektovú prípravu (tak to nakoniec požaduje aj zákon o bezpečnosti […]

,

Dozrel čas na zmenu

Práca vo výškach je súčasťou pracovných úloh mnohých profesií, vyžaduje si však zručnosti a istotu pri pohybe. Na túto dôležitú časť pracovných návykov sa v organizáciách často nemyslí, akoby manažéri očakávali prirodzenú znalosť u svojich podriadených.

Niečo z nášho života…

Trénujeme, aby sme poznali zásady bezpečnej práce, stretávame sa s ľuďmi na školeniach a tréningov pre prácu vo výškach, nacvičujeme záchranu v rôznych podmienkach. Pokiaľ máte chuť vyriešiť úlohy: v arboristike v práci na stožiaroch pri údržbe v priemysle v stavebníctve v doprave alebo kdekoľvek pri plnení vašich úloh vo výškach Napíšte alebo volajte. Najradšej […]