Audit v reálne prevádzke je náročný
DSC_0075
AUDITY A
KONZULTÁCIE
Bezpečnosť vo výškach, či ochrana proti pádu? Ako sa pozerať na náčonú činnosti zamestnancov na konštrukciách, strechách alebo technologických zariadeniach?

Každý zamestnávateľ sa musí venovať bezpečnosti práce vlastných zamestnancov a tiež všetkých osôb, ktoré sa prichádzajú na jeho pracoviská. Obvykle to nie je náročná povinnosť, pretože kancelárie a budovy sú celkom bezpečné miesta na prácu, ale existujú práce a pracovné priestory, ktoré si vyžadujú veľkú pozornosť a dôkladné opatrenia.

Medzi takéto činnosti určite patria akékoľvek práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, pri ktorých je takmer vždy nebezpečenstvo pádu a následného vážneho ohrozenia života a zdravia. Myslíte si, že v tom máte jasno? Sú všetci zamestnanci a dodávatelia dobre pripravení zvládnuť riziko vo výškach?

Ak chcete vedieť, či vaše ochranné opatrenia sú logické a zrozumiteľné pre pracovníkov, nemusíte byť úspešní vďaka “rutine” “prevádzkovej slepote”. My sa pokúsime vidieť za vás tak, aby ste získali reálny obraz.

A dáme vám k tomu aj zopár dobrých rád.

  • Obhliadka pracovísk a záznamy situácií
  • Štruktúrované rozhovory s pracovníkmi
  • Vypracovanie správy a stave systému
  • Periodická kontrola
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

ŠKOLENIA A SEMINÁRE
320 m²

pre školenia

99

trénongových pomôcok

5

skúsených lektorov